COMENTARIU CRITIC


        Cu un punct de plecare în plastica eroizantă și votivă, lucrările sale dezvoltă o clară retorică a gestului și atitudinii. În prelungirea unor străvechi idealuri antropocentriste, energiile din nivelurile profunde răzbat la suprafață, antrenând volumele pe traiectorii dinamice, cu tendințe ascendente. Tensiunile vitale sunt, uneori, „cenzurate“ de o anume rigoare ce se traduce prin forme geometrizate, aceste noi formațiuni angajând un dialog activ, accidentat, la limita abstracției.

Alexandra Titu (2001)
 


IMAGINI    BIOGRAFIE

    (Bistrița-Năsăud, 1945)

    Studii academice:
    1965 - 1971 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti;
    1971 - Bursa „Ion Andreescu”;
    1972 - Bursa Uniunii Artiștilor Plastici;
    1973 - 1975 - Bursa „Dimitrie Paciurea”, Bucureşti.
     


    PROIECTE

    Expoziții personale:
    1973 - Galeria Simeza, Bucureşti;
    1981, 1988 - Galeria Orizont, Bucureşti;
                       - Accademia di Romania, Roma, Italia;
                       - Galeria Pagani, Milano, Italia;
                       - Fundaţia Europeană Drăgan, Milano, Italia;
                       - Galeria Maddalena, Alba, Italia;
    1982 - Galeria Jordan’s Club, Gorla Minore, Italia;
             - Galeria Fine Arts, Warendorf, Germania;
             - Galeria Zif, UNESCO, Bielefelo, Germania;
    1983 - Galeria Trivoli , Wunzburg, Germania;
    1984 - Galeria Farini 23, Modena, Italia;
    1987 - Galeria Lily Iochels, Düsseldorf, Germania;
             - Galeria Salambo, Paris, Franța;
             - Atlante, Geneva, Elveția;
             - Galeria Severin-Rautenberg, Aachen, Germania;
             - Galeria Rosengarten, Germania;
    1989 - Galeria Rosengarten, Bielefelo, Germania;
    1990 - Camera de Comerţ, Würzburg, Gerania;
    1991 - Galeria Fanano, Italia;
             - Galeria Sassuolo, Italia;
             - Galeria Vigniola, Italia.

    Expoziții de grup:
    1974 - Artă şi energie, Bucureşti;
    1975 - Sculptura Mică, Varşovia, Polonia;
             - Portretul, Bucureşti;
             - Sculptura de interior, Galeria Nouă, Bucureşti;
    1981, 1982 - Sculptura monumentală, Muzeul de Artă Modernă Castellanza, Italia;
    1983 - Bienala La Spezia, Italia;
             - Materia şi spaţiul, Centrul Internaţional de Artă Modernă Udine, Italia.

    Simpozioane:
    1971, 1974 - Măgura, Buzău;
    1972 - Balta Albă, Bucureşti;
    1975 - Oronsko, Polonia;
    din 1997 - Carrara şi Campogaliano;
    1991 - Fanano, Italia.

    Lucrări monumentale:
    1980 - „Monumentul Independenţei”, Calafat;
    1981 - „Poarta Soarelui”, Muzeul de Artă Modernă Castellanza, Milano;
    1986 - „Monumentul Tineretului”, Straja, Canalul Dunăre–Marea Neagră;
             - „Micul Prinţ”, Bologna;
    1991 - „Poarta Soarelui”, Prundul Bârgăului, Bistriţa.

    Distincţii:
    1975 - Premiul Internaţional al taberei Orosko, Polonia;
    1986 - Premiul special al Uniunii Artiștilor Plastici.
     


    BIBLIOGRAFIE

    Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
    Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, pp. 89 - 90.

    Cebuc, Alexandru, Pavel  Bucur, catalog, Bielefeld, 1981.