CANAȘIN, Iurie
Telefon:

(+373) 069282736
(+373) 22 497 930
 

Adresă:

Str. A. Saharov, nr. 2, ap. 50, Chișinău, Republica Moldova
 

Adresă mail:

iualcan@mail.ru
 
COMENTARIU CRITIC


        Cele mai valoroase realizări ale artistului se referă la sculptura de forme mici, care include numeroase compoziții și portrete cum ar fi Corneliu Baba (1978), Constantin Brâncuși (1982), Preot spaniol (1983), Serghei Ciocolov și Amadeus Mozart (ambele în 1984), Pictorul și modelul (1984), Mona Lisa și Leonardo da Vinci (1985).

Tudor Stavilă
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Raceica, Nijni Novgorod, Rusia, 1939)

  Studii academice:
  1957 - 1962 - Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Chișinău, Republica Moldova;
  1962 - 1968 - Școala Superioară de Desen, Sculptură și Arhitectură „Stroganov”, cu Saul Rabinovici, Moscova, Rusia.

  Activitate profesională:
  1974 - 1979 - Director al Școlii de Arte Plastice din Chișinău, Republica Moldova;
  1974 - Director al Colegiului Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Chişinău, Republica Moldova;
  1993 - Rectorul Academiei pentru copii, Chişinău, Republica Moldova;
  2003 - Profesor Universitar al Academiei Internaționale de Cadre CE/UNESCO, Ucraina;
  2004 - Conferențiar Universitar al Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice, Republica Moldova.

  din 1969 - Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova;
  1972 - Președinte al Comitetului Sindical al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova;
  1989 - Secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova;
  1993 - Membru Activ al Adunării Nobililor din Republica Moldova (vicepreşedinte);
  1997 - Consilier și Membru al Consiliului Prezidențial al Republicii Moldova;
  2001 - Membru al Colegiului Ministerului de Cultură din Republica Moldova;
  2003 - Vicepreşedintele „Chişinău Vilium”, Lions Club Association, Republica Moldova;
  2004 - Manager Naţional al Programalor Europene „Master Class”, Republica Moldova;
  2005 - Președintele Naţional al Uniunii Globale a Savanţilor pentru Pace în Republica Moldova (cu Statut la New York, SUA);
  2012 - Membru Activ al Adunării Nobililor din România.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1991 - Expoziția jubiliară de sculptură și grafică (50 de ani de la naștere), Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Chişinău, Republica Moldova;
  1994 - Expoziția de sculptură și grafică, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Republica Moldova;
           - Expoziţia de sculptură și grafică (galerie privată), Paris, Franţa;     
  1995 - Expoziția jubiliară (55 de ani de la naștere), Centrul Expoziţional „Constatin Brâncuşi”, Chişinău, Republica Moldova;
  1996 - Expoziția personală de sculptură și grafică, Biblioteca „Ovidius”, Chişinău, Republica Moldova;
  1997 - Expoziția personală de sculptură, Biblioteca „Târgu Mureş”, Chişinău, Republica Moldova;
           - Expoziția personală de sculptură, Muzeul Literaturii Române, Iaşi;
           - Expoziția personală de sculptură și grafică, Centrul Internaţional de Studii „Mihai Eminescu”, Botoşani;
  1999 - Expoziția jubiliară (60 de ani de la naștere), Centrul Expoziţional „Constatin Brâncuşi”, Chişinău, Republica Moldova;
           - Expoziția de sculptură şi grafică, Sediul Consiliului Europei, Strasbourg, Franţa.
  2010 - Expoziția jubiliară de sculptură şi grafică (70 de ani de la naștere), Centrul Expozițional „Constantin Brâncuşi”, Republica Moldova.

  Expoziții de grup:
  1962 - Moscova;
  1970 - 1998 - Chișinău, Republica Moldova;
                      - Franța, Italia, Iugoslavia, India și Finlanda.

  Simpozioane:
  1972, 1989 - Riga, Letonia;
  1975 - Iugoslavia;
  1979 - Nadiotag, Ungaria.

  Lucrări monumentale:
  1975 - Mikhailovich Orlov, Chișinău, Republica Moldova;
  1999 - Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Chișinău, Republica Moldova.

  Muzee:
   - Muzeul Naţional de Arte Plastice, Chişinău, Republica Moldova;
   - Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova;
   - Casa memorială „Vasile Pogor”, Iași;
   - Galeria ONU, New York, SUA;
   - Galeria UNESCO, Paris, Franţa;
   - Galeria Patriarhatului din Ierusalim, Ierusalim, Israel;
   - Galeria Patriarhatului din Rusia, Moscova, Rusia;
   - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, Botoşani;
   - Centrul Ecologic din Pensilvania, Pensilvania, SUA;
   - Muzeul Naţional de Artă, Istanbul, Turcia;
   - Centrul Municipal de Cultură din Ungaria, Nadiotad, Ungaria;
   - Muzeul Revoluţiei din Macedonia, Skopje, Macedonia;
   - Galeria  Uniunii Artiștilor Plastici din Rusia, Moscova, Rusia;
   - Galeria Consiliului Naţional Superior de Acreditare, Chişinău, Republica Moldova;
   - Galeria Academiei Internaționale de Cadre a CE/UNESCO, Kiev, Ucraina;
   - Clădirea Preşedinției Republicii Moldova.

  Titluri:
  1997 - Maestru Emerit în Artă;
  2000 - Ctitor al Bisericii Orhodoxe;
           - Academician;
  2003 - Profesor Universitar;
           - Doctor în folozofie;
  2004 - Conferenţiar Universitar;
  2010 - Titlul de Nobleţe Vicont;
  2012 - Artist al Poporului.

  Distincții:
  1975 - Premiul I, Macedonia;
  1979 - Premiul I, Ungaria;
  1981 - Premiul Național de Tineret „Boris Glavandin”, Republica Moldova;
  1989, 1991, 1994, 2008 - Premiul I și al II-lea la Concursurile Republicane;
  1992 - Premiul I, Republica Moldova.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 98 - 99.
  Bogdănaș, S., Ion și Doina Aldea-Teodorovici vor fi eternizați în bronz, în revista „Flux”, 29 iulie 1998.