COMENTARIU CRITIC


BIOGRAFIE

(Chişinău, 1934 – Chişinău, 1984)

Studii academice:

1954 - Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”, Chişinău;
1960 -  Institutul de Arte Plastice „V. Surikov”, Moscova;
1969 - Bursă de studii, Suedia;
1961 - 1969 - Expert al secţiei „Patrimoniu”, Ministerul Culturii, Moldova.
 
Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. 
 


PROIECTE

Expoziții personale:
1995 - Chişinău.
 
Expoziții de grup*:
1960 - Chişinău (debut);
 
Distincţii:
1990 - Premiul de Stat (postmortem), Republica Moldova.
 
Lucrări monumentale:
1971 - Mozaicul de pe faţada Centrului Republican al Tineretului, Chişinău; 1978 - Monumentul consacrat victimelor războiului, Chişinău.
 
*a mai expus la Moscova, Sankt-Petersburg, Tallin, Vilnius, Minsk.
 


BIBLIOGRAFIE

Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 155.

Vrabie Gheorghe, Aurel David, Artistul, timpul şi opera, în „Arta ’95”, Chişinău, 1995, pp. 18 - 31.