DEACU-IALOMIȚA, AlexandruCOMENTARIU CRITIC


        Modelează portrete şi compoziţii cu teme din viaţa cotidiană, dar și compoziţii cu temă istorică în piatră şi bronz. De asemenea, sculptură abstractă în metal.

META
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Socariciu, Călăraşi, 1933)

  Studii academice:

  1958 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”; cu Constantin Baraschi; 
  1958 - 1960 - Bursa Paciurea; 
  Activitate didactică la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”.
   


  PROIECTE

  Lucrări monumentale:
  Cluj-Napoca - Nicolae Titulescu;
  Căinari, Republica Moldova - Poetul Alexei Mateevici, bronz;
  Câmpulung Muscel - Ion Barbu;
  Bucureşti - C.I. Nottara.

  Expoziții de grup:
  din 1959 - participă la expoziţii anuale. 
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani. Editura Meridiane, București, 1976.
  Florea, Vasile, Lăptoiu, Negoiță, Cebuc, Alexandru, Enciclopedia artiștilor români contemporani, Editura ARC 2000, București, 1996.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 159.
  Grozdea, Mircea, Sculptori români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984.