COMENTARIU CRITIC


        Creează măști de factură expresionistă pentru spectacole de teatru (Bacantele de Euripide) și pentru spectacole de marionete, printre care cele în mod special remarcate la Festivalul de la Charleville-Mézières în 1979. În 1982 se stabilește la Deggendorf (Germania). Liana Axinte sculptează în lemn și piatră, trecând de la un figurativism esențializat la expresia abstractă. În anii ’80, începe să modeleze analitic portrete ale unor figuri interiorizate. Materialul ales, teracota, trimite prin natura sa primordială la sculptura etruscă sau egipteană, la un arhaism generic de la care modernitatea a avut mereu de învățat. Tot din anii ’80 datează un ciclu de pasteluri Desene de lumină. Modelează remarcabile portrete (teracotă) de un realism pregnant (G. Călinescu). Perioada germană a Lianei-Cornelia Axinte a însemnat în primul rând o mare diversificare a mijloacelor și tehnicilor de producere a vizualului. Alături de sculptură sau împreună cu cercetarea spațiului tridimensional, pictează, desenează, compune decorații parietale, face instalații. Lucrează reliefuri în ceramică (1989 - Plattling, Germania, Casa de economii) și medalii de bronz, ilustrează poezii de Rainer Maria Rilke. Revine în 2008 la Teatrul de Comedie (București) cu măști pentru un spectacol regizat de Cătălina Buzoianu.

Ioana Vlasiu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Ploiești, 1943; din 1982 se stabilește în Germania)

  Studii academice:
  1962 - 1968 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, cu profesorul Ion Lucian Murnu, București;
  1969 - 1971 - Bursa de studii „Frederick Storck”.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1969 - „Măşti şi desene”, Bucureşti;
  1972 - Galeria Orizont;
  1979 - „Marionete pentru Till Eulenspiegel”, Galeria Căminul Artei;
  1989, 1991, 1994, 1999 - Muzeul Municipal, Deggendorf, Germania. 
   
  Expoziții de grup:
  Participă la numeroase Expoziţii Anuale de Stat (Bucureşti). 
    - Deggendorf, Germania.

  Simpozioane:
  1970, 1974 - Icar și Veghe (piatră), Măgura, Buzău;
  1971 - Pieta, Arad;
  1976 - Moravany, Cehoslovacia;
  1983 - Iserlohn, Germania;
   - Organizează Simpozionul de sculptură de la Bogenbach-Deggendorf, Germania.

  Lucrări monumentale:
  1989 - Reliefuri în ceramică, Plattling, Germania.

  Muzee: 
   - Centrul Internaţional de Artă şi Cultură „George Apostu”, Memorial George Apostu, Bacău; 
   - Muzeul de Artă, Bacău;
   - Muyeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti;
   - Muzeul de Artă, Constanţa;
   - Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 39 - 40.
  Saur, Saur Allegemaine Kunstlerlexikon. Die Bildenden Kunstler aller Zeiten un Volker, 6, K.G. Saur Munchen-Leipzig, 1992.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor  din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 42 - 43.

  Les Artistes roumains en Occident. Antologie de Ionel Jianu, Gabriela Carp, Ana Maria Covrig, Lionel Stanteye, American-Romainan Academy  of Arts and Scinces, Paris, 1986.
  Steinhardt, Nicolae, Critica la persoana întâi, Editura Polirom, Bucureşti, 1983, p.189.
  „Arta”, nr.11, 1970, p. 14.
  „Arta”, nr.3, 1973, p. 34.
  Tabăra de sculptură Măgura-Buzău (catalog), 1976.

  Surse web:
  www.axinte.de