COMENTARIU CRITIC


        Sculptează nuduri feminine, viguros construite, în drapaje clasicizante, dar referinţele la marea tradiţie sculpturală sunt mai numeroase, mergând de la romanic până la baroc. Este şi autoarea unor plăci ceramice cu subiecte istorice (Ştefan Voievod şi Maria de Mangop) şi mitologice (Centaur şi nimfă).

Ioana Vlasiu
 


BIOGRAFIE

(Bârlad, 1909 - m.?)

Studii academice:
1927 - 1929 - Academia liberă Guguianu, cu Oscar Han, Paris, Franța;
Academia Grande Chaumière cu Antoine Bourdelle, Paris;
Academia de Arte Frumoase, Dresda.

Călătoreşte în 1920, 1927 - 1929, 1938 în Franţa, 1935,1936 în Italia, 1937 în Grecia.
 


PROIECTE

Expoziții personale:
1938 - Sala Dalles, Bucureşti;
1946, 1948, 1956 , 1970 - Galeria Orizont [cat., prefaţă Demostene Botez].

Expoziții de grup:
din 1930 - Saloanele Oficiale, București;
din 1948 - sporadic la anualele de stat.

Muzee:
 - Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului, Bucureşti.
 - Muzeul Național de Artă al României, Bucutrești;
 - Muzeul Național de Artă Contemporană, București.

Distincţii:
Premiul Simu;
1930, 1932 - Premiul Salonului Oficial.
 


BIBLIOGRAFIE

Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, p. 145.
Thieme-Becker; Theime, Ulrich; Becker, Felix (hrsg.), Allegemeines Lexikon der Blidenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart, II, Verlag von E.A. Seemann, Leipzig, 1908.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 162 - 163.

Oprea, Petre, Artiști participanți la expozițiile societății Tinerimii Artistice (1902 - 1947), Editura Maiko, București, 2006.
Oprescu, Doi ani de critică artistică. Note şi impresii, „Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului”, Bucureşti, 1939, pp. 79, 80 - 81. 
Vianu, Tudor, Sculptura românească, în: „Arta şi tehnica grafică”, nr. 4-5, iun. - sept. 1938.

Surse web:
www.cimec.ro
www.tudor-art.com.