COMENTARIU CRITIC


        Iniţial, sculptură figurativă de o pronunţată tendinţă expresionistă, care cultivă un anume umor grotesc. În 1981 deschide o expoziţie de Scaune, obiecte mai curând fantastice decât utilitare, în care lemnul este tratat ca o materie suplă, maleabilă, ale cărei modulaţii şi torsiuni  trimit la repertoriul formal al Art Nouveau şi la Gaudi. Speculaţia asupra posibilităţilor lemnului este continuată şi împinsă mai departe în lucrările non-figurative din ultimul deceniu. A lucrat şi pentru  teatru - măşti şi decoruri.

Ioana Vlasiu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucureşti, 1941)

  Studii academice:
  1958 - 1964 - Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, cu Boris Caragea, București.

  Activitate profesională:
  1965 - Debutează la expoziţia de artă decorativă;
  Profesor la Liceul de Arte Plastice „N.Tonitza”.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1970 - Galeria Simeza, Bucureşti;
  1981 - Galeria Căminul Artei , Bucureşti [cat., prefaţă Constantin Noica];
  1992 - Galeria L’Espace Bonvin Unesco, Paris, Franța.

  Expoziții de grup:
  1969 - Expoziţie de artă românească, Tel Aviv, Titograd;
  1970 - Expoziție de artă românească, Legnano-Castellanza, Milano;
  1980 - Trienala Internaţională de Design, Poznan;
  1983, 1985, 1986, 1988, 1994, 1996 - Saloanele de Sculptură Mică, București;
  1992, 1994, 1997 - Galeria Simeza, București;
  1999 - Galeria Orizont, București;

  Lucrări monumentale:
  1970 - Două reliefuri în beton şi sticlă (h 3 m), Aeroportul Otopeni;
   - Siluete (beton aparent, h 2,50 m), sculptură decorativă, Costineşti, Constanța.

  Muzee:
  - Muzeul Național de Artă Contemporană, București.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 143 - 145.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 161 - 162.

  Catalogul expoziţiei de la Galeria Simeza, 1970.
  Catalogul Sculptori români contemporani, editat de Camera de Arte Plastice a Greciei.

  Mereuţă, I., în: Luceafărul, 7 nov. 1970.
  Noica, Constantin, Prefaţă la Catalogul expoziţiei, 1981.
  Arta, nr. 6, 1970, p. 2.
  Arta, nr. 11, 1970, p. 39.