COMENTARIU CRITIC


        Cotoşman Roman participă la procesul de emancipare al artei româneşti de estetică a realismului socialist şi la resincronizarea cu mişcarea europeană de idei. Iniţiază la Timişoara mişcarea constructivistă practicând munca în echipă, şi inaugurând preocuparea pentru o experienţă estetică lărgită, dincolo de limitele genurilor tradiţionale. Se preocupă de problema receptării artei, iniţiind experimente cu publicul. Renovează limbajul plastic, pe principiul constructivist-purist, realizând lucrări de grafică extrem de epurate şi obiecte de factură constructivist-cinetică (seria Quaternar, 1968, proiect pentru Turnul Infomaţional, 1969), urmând aceleaşi principii formale, spre arta concretă, operând cu un set minimal de elemente plastice.

Alexandra Titu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Jimbolia, 1935 - New York, 2006; în 1968 s-a refugiat în Germania, iar din 1969 s-a stabilit în SUA.)

  Studii academice:
  - studii libere de pictură şi desen cu Iulius Poldlipny, la Timişoara;
  1959 - 1963 - Institutul Teologic Universitar, Sibiu.

  Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
  Fondatorul grupului constructivist „1.1.1.”, Timișoara, împreună cu Ştefan Bertalan şi Constantin Flondor Străinu
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:  
  1965 - Experimente de proiecţii de lumină pentru un happening, Teatrul Mic, Bucureşti;
  1968 - Proiecte de Artă Cinetică, Casa Ziariştilor, Bucureşti;
  1981 - împreună cu R.Valenta, Galeria Johanna Richard, Nürnberg;
  1995 - Collages Ublacker haus, München;
  1996 - Transparenţa vidului, Galeria Pro Arte, Lugoj;
  1996 - Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti;
  1998 - East-West Gallery, New York, SUA;
  2007 - Galeria-anticariat „Curtea Veche”, Bucureşti.

  Expoziții de grup: 
  1966 - 1967 - Expoziţia Regională, Muzeul de Artă Timişoara;
  1967 - 1968 - Salonul republican de desen şi gravură, „Cinci artişti timişoreni”, Sala Kalinderu, Bucureşti;
  1968 - Cinci artişti timişoreni, Sala Kallinderu, Bucureşti;
  1969 - Konstruktive Kunst, Elemente und Prinzpen,
           - Mostra degli artisti rumeni;
           - Bienala de artă constructivistă, împreună cu grupul „1.1.1.”, Nürnberg, Germania;
  1971 - Roumanian Art Today, la al XXV-lea Festival Internaţional, Richard Demarce Gallery, Edinburgh, Scoța;
  1975 - 1984 - Annual award paiting exibition, Cheltenhan Art Centre, Philadelphia, SUA;
  1979 - Contemporary Drawings - Philadelphia 11, Muzeul de Artă din Philadelphia, SUA;
  1982 - Arteder ’82, Muestra Internacional de Obra Gráfica, Bilbao, Spania;
  1989 - Konkret neun, International exhibition and symposium Kunsthas, Nürnberg;
  1991 - Creaţie şi sincronism european, Muzeul de Artă Timişoara;
  1992 - Konstruktive Kunst in Europa nach 1920, Galeria Emilia Suciu, Karlsruhe;
  1995 - P.G. Bonifacio, R.Cotoşman, V. Rohm, Muzeul de Artă Timişoara;
           - Bienala de Artă Contemporană, Veneţia, Italia;
  1996 - Experiment, Galeria Etaj ¾, Teatrul Naţional, Bucureşti;
  1997 - Konkrete Kunst, Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti;
  2011 - În lumina Utopiei, ICR Londra, Marea Britanie;
           - Sigma - Secvenţe şi interferenţe, Centrul cultural „Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia”, Ilfov.
   
  Lucrări monumentale:
  1965 - proiecte artistice ambientale, experimente cu proiecţii luminoase pentru Teatrul Mic din Bucureşti şi Clubul de Jazz din Timişoara;
  1969 - Quaternar I, instalaţie lumino-cinetică, Nürenberg, Germania.

  Distincţii:
  1984 - Annual Award Paintign Exhibition, Cheltenham Art Centre, Philadelphia, SUA;
  1991 - Premiul Criticii al Uniunii Artiștilor Plastici din România.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Ciocârlie, Livius, Manta, Ion, Încrâncenarea vieţii - Roman Cotoşman, Editura Brumar, Timişoara, 2008.

  Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția SINTEZE, Editura META, 2001, pp. 139 - 141.

  Catalogul expoziţiei Roman Cotoşman, Galeria Johanna Richard, Nürnberg.
  Eibl, Michael, Catalogul expoziţiei Kunst Konkrete, Rezultate, Berthausen.
  Jecza-Iancovici, Sorina; Lecca, George, Roman Cotoşman (album), cu text de Livius Ciocârlie, Editura Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2003.
  Pintilie, Ileana, Catalogul expoziţiei Transparenţa Vidului, Timişoara, 1995.
  Pintilie, Ileana; Palade, Dan, Roman Cotoşman (catalog), Editura Graphite, Timişoara, 2008.
  Schileru, Eugen, Catalogul expoziţiei Cinci Artişti Timişoreni, Sala Kalinderu, Bucureşti, 1960.

  Cambir, Alina, Transcendenţa nimicului, în: „Ziarul Financiar”, 2 februarie, 2007.
  Plămădeală, Mihai, Secvenţa şi interferenţe, în: „Observator cultural”, nr. 599, noiembrie 2011.