COMENTARIU CRITIC


        Artist format în mediul academist, oscilează între academism şi simbolism. S-a făcut remarcat ca portretist. O zonă puţin cunoscută a creaţiei sale se revelează prin intermediul unor schiţe păstrate în atelier (Odihna, Sclav rănit, Durere, Sărutul etc.) executate în lut şi turnate în bronz după moartea sa (aflate acum în custodia MIAMB) şi printr-un număr restrâns de lucrări finalizate (Cugetarea, Amintirea - busturi). Unele dintre acestea dovedesc receptivitatea autorului faţă de universul formal şi ideatic rodinian: Sărutul, Poetul cu muza etc.

Corina Teacă
 


BIOGRAFIE

(Bucureşti, 1865 - Bucureşti, 1928)

Studii academice:
Școala Naţională de Arte Frumoase, cu Karl Storck, București.
Academia de Arte Frumoasel Roma, Italia.
 


PROIECTE

Expoziții personale:
1894 - Ateneul Român, București. 

Expoziții de grup:
1894, 1895, 1899 - Expoziţia Artiştilor în Viaţă, Ateneul Român, București;
1898 - Expoziția Societăţii Ileana;
1900 - sediul ziarului L’Independance Roumaine (expune busturile lui Lascăr Catargiu şi Alexandru Lahovary), București;
1902, 1907, 1910 - Tinerimea Artistică;
1902, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916 - Salonul Oficial, Ateneul Român, București;
1913, 1914 -  Expoziția oficială, Ateneul Român, Bucureşti.

Lucrări monumentale:
1905 - Fântâna Cazzavillan, București;
1906 - Nimfa adormită, Parcul Carol, București;
         - Monumentul Gheorghe Duca (împreună cu Dimitrie Paciurea şi Ştefan Burcuş), București.

Muzee:
  - Muzeul Naţional de Artă al României, București.
 


BIBLIOGRAFIE

Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. II, lit. H-Z, Editura Academiei Române, București, 2011, pp. 113 - 115.

Nastasă, Lucian, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spaţiul românesc în străinătate, Editura Limes, Cluj.Napoca, 2006.
Petre Popescu Gogan, Ecouri eminesciene în arta plastică, Editura Meridiane, Bucureşti, 1994.