IAŢEŞEN, Mihai-Cosmin S.
Telefon:

0740.802.684
 

Pagină web:

www.artiatecos.ro
 
COMENTARIU CRITIC

 
        Originalitatea lui Cosmin - Mihai Iaţeşen derivă evident din concepţie şi se împlineşte prin dialogul aplicat cu materialul. Unele suprafeţe sunt finisate meticulos iar altele lasă fibra lemnului să comunice prin ea însăşi. Asemenea mentalitate nu exclude raportul dintre lumină şi umbră, dintre volum şi idee. Dacă uneori preferă formele angulare, mai aspre şi virile, sculptorul nu încetează, concomitent, să sugereze uneori ecouri baroce. Verva presupune spontaneitate, dar nu exclude reflecţia. De aici şi racordul evident cu viziunile grafice, amintind desenele irimesciene, creatorul care preluase de la Paciurea disponibilitatea pentru fantastic.


Valeriu Ciucă, Critic de artă, membru A.I.C.A. - U.N.E.S.C.O.
în „Dacia literară”, ianuarie 2010, nr. 89

 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Târgu-Neamț, 1978)
   
  Studii academice:
  2002 - Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, Universitatea de Arte George Enescu, Secţia Sculptură, clasa profesor univ. dr. Dan Covătaru, Iași;
            - În cadrul bursei de studiu în Spania, prin Programul inter-universitar Sócrates (acord bilateral M.E.C.-M.A.E.), a urmat şi cursurile de sculptură ale Universităţii din Salamanca - Facultad de Bellas Artes cu prof. Hipólito Pérez Calvo;
  2004 - Master în Arte plastice, specializarea: Investigarea realului prin formă, valoare, culoare şi volum, Universitatea de Arte George Enescu, Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, Iaşi;
  2012 - doctorat în Arte Vizuale, în urma absolvirii studiilor la Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi, Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, domeniul Arte Plastice, Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Dan Covătaru, (titlul tezei: Forma şi metamorfozarea ei în artele vizuale din prima jumătate a secolului al XX – lea).
   
  Activitate profesională:
  1998 ­- vizitează Ansamblul monumental Constantin Brâncuşi, de la Târgu–Jiu, pentru documentare;
  2000 - călătoreşte în Franţa şi realizează la Roanne - Mably (oraş înfrăţit cu Mun. Piatra-Neamţ)  o expoziţie personală şi scenografia pentru Spectacolul Mileniului - Les Batiseurs du Siecle, unde devine şi membru al Fundaţiei Culturale Amitié France - Roumanie.
  2009 - participă la Tabăra de documentare şi creaţie pentru tineret organizată în Bulgaria, Balchik;
  2013 - Asistent univ. dr., Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi.
   
   
  Din 2003 - Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  1996, 1997 - Zilele Ion Creangă, Sărbătorile Oraşului Târgu-Neamţ;
  2000 - Primăria oraşului Mably, în cadrul Spectacolului Mileniului - Les Batiseurs du Siecle, Franţa;
  2003 - Târgu Neamţ;
  2004 - Galeriile de Artă U.A.P Cupola, Iaşi;
  2008 - Galeriile de Artă U.A.P. N. Tonitza, Iaşi, Metamorfozele zborului;
  2010 - Metamorfoză şi Simbol, Galeriile de Artă U.A.P. N. Tonitza, eveniment inclus în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi;
  2012 - Galeria ApARTe a U.A.G.E. la susţinerea publică a tezei de droctorat;
  2013 - Convergenţe atemporale, Showroom Mercedes-Benz, Casa Auto Iaşi.
   
  Expoziții de grup:
  1998 - Festivalul Internaţional de Artă Student Fest, Galeriile Bastion şi Muzeul Banatului, Timișoara;
            - Lucrarea Revoluție, Muzeul Cotroceni - Student Fest, Timişoara - Bucureşti;
  1999 - Festivalul Internaţional de Artă Student Fest, Galeriile Bastion şi Muzeul Banatului, Timișoara;
            - Lucrările: Zodia I; Unitate şi minoritate; Muzeul Cotroceni - Student Fest, Timişoara - Bucureşti;
  2000 - Salonul Filialei Uniunii Artiștilor Plastici, Iaşi - Artis, Palatul Culturii - ediţia a IV-a;
           - Festivalul Internaţional de Artă Student Fest, Galeriile Bastion şi Muzeul Banatului, Timișoara;
  2001 - 2012 - Saloanele Moldovei, Bacău;
           - Galeriile Alfa - Chişinău - Muzeul de Artă - Centrul expoziţional Constantin Brâncuşi, ediţiile XII -  XXII;
  2003 - Festivalul Haţegana - Tabăra de sculptură de la Haţeg, ediţia I;
  2004 - Organizator al secţiunii de Arte plastice pentru Festudis, Ediţia a III-a, Casa Studenţilor, Iaşi;
  2005 - Filiala Uniunii Artiștilor Plastici Iaşi la Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici Bistriţa, Atelier Lăpuşneanu;
          - Expoziţie de grup cu: Gheorghe Maftei, Dimitrie Gavrilean, Eugen Mircea şi Cosmin Iaţeşen la Galeriile de artă, Viorica Guşul, Roman, Neamț;
  2005, 2007 - Bienala Naţională de Artă Plastică Lascăr Vorel, Piatra-Neamţ;
  2007, 2011 - Salonul Naţional de Sculptură Constantin Brâncuşi de la Târgu Jiu;
                     - M.C.C.R., C.J.C.P.C.T., Gorj, Centrul de Cultură şi Artă Constantin Brâncuşi Ediţia a V-a şi a VII-a;
  2008 - Salonul Naţional de Sculptură Mică Ion Vlasiu, Uniunea Artiștilor Plastici din România,  Galeriile Apollo, Bucureşti;
  2009 - Salonul Naţional de Artă Plastică Atitudini Contemporane, ediţia a II-a, itinerariul: Hunedoara, Sibiu, Bucureşti, Constanţa, Slobozia, Călăraşi, Curtea de Argeş, Buzău, Focşani, Bârlad, Piatra Neamţ, Iaşi, Bistriţa, Braşov;
  2012 - Salonul Metalului 2012, Galeria Orizont a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Bucureşti, ediţia a X-a.
   
  Tabere de creaţie:
  1995 - Tabăra anuală de sculptură George Apostu, Poiana Sărată – Bacău;
  1996 - Tabăra Internaţională de Arte Plastice de la Bucşoaia, Suceava (M.E.C.T.);
  2000 - Tabăra de sculptură de la Pârcovaci, Hârlău (ediţia I, organizată de Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design a Universităţii de Arte, în parteneriat cu Fundaţia George Enescu, din Iaşi);
  2001 - Simpozionul de sculptură Ambierle, din Franţa;
           - Tabăra de sculptură Năvodari.
   
  Lucrări monumentale de sculptură, busturi, trofee şi plăci comemorative:
  1997 - Bustul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, Colegiul Ştefan cel Mare, Târgu-Neamţ; 1998 - Bustul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, Şcoala Profesională Vînători-Neamţ;
  1999 - Bustul scriitorului Ion Creangă, Colegiul Tehnic Ion Creangă, Târgu-Neamţ;
  2002 - Toreadorul, Spania;
  2003 - Bustul scriitorului şi criticului literar Garabet Ibrăileanu, Şcoala Nr. 1, Târgu-Frumos;
  Portret pe placă comemorativă Gheorghe Mârzescu, Şcoala nr. 14, Iaşi;
  Trofeul Festivalului studenţesc Festudis 2004.
   
  Lucrări în muzee şi colecţii particulare:
   - Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ;
   - Muzul de Artă  Contemporană George Apostu, Bacău;
   - Muzeul de Artă Ion Irimescu, Fălticeni, Suceava;
   - Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi;
   - Colecţii particulare din România, Bulgaria, Republica Moldova, Franţa, Spania.
   
  Distincții:
  1996 - Premiul I pentru compoziţie, pe ateliere, Festivalul Naţional de Arte Plastice al liceelor de Artă din România, participant în cadrul Festivalului Internaţional al Şcolilor de Arte Frumoase, Timişoara;
           - Distincţia Testimonius Laboriorum Tabăra de sculptură George Apostu, Bacău;
  2000 - Premiul al III-lea, Tabăra de sculptură, Pârcovaci;
  2003 - Premiul al II-lea, Concursul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, organizat de Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi;
  2004 - Premiul al II-lea Epaminonda Bucevschi, Concursul Naţional de Arte Plastice organizat de Centrul Judeţean de Cultură al Mun. Suceava şi Muzeul Ion Irimescu, Fălticeni, Jud. Suceava, ediţia a  II - a;
  2005 - Premiul şi Diploma de onoare acordate de Uniunea Artiștilor Plastici la Bienala Naţională de Artă Plastică Lascăr Vorel, de la Piatra-Neamţ;
  2009 - Diplomă de participare pentru lucrarea Mit, simbol, şi metamorfoză în creaţia proprie - Metamorfozele zborului, în cadrul celei de-a XIII - a Conferinţă internaţională Inventica, acordată de Institutul naţional de Inventică, Iaşi, Prof. univ. dr. ing. Boris Plahteanu;
  2009 - Premiul pentru Tineret acordat în cadrul Salonului Oficial al Profesorilor de Arte Vizuale organizat de: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala din Iaşi, I.S.J. Iaşi; Societatea Vizual informal Prof. Art, Iaşi şi Galeria de Artă Toniza;
           - Diplomă de excelenţă acordată în cadrul Salonului Naţional de Artă Plastică Atitudini Contemporane, ediţia a II -a, Iaşi;
  2010 - Premiul pentru sculptură acordat de Uniunea Artștilor Plastici din România, Filiala Iaşi şi Fundaţia AXART, în cadrul Salonului Tinerilor Artişti Atelier 35, la Galeriile Hotelului Europa;
  2011 - Premiul, diploma şi medalia Mihai Eminescu, în cadrul Concursului Internaţional de Arte plastice - vizuale Noi şi Eminescu, desfăşurat la Muzeul Mihai Eminescu, din Copou, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Iaşi, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Iaşi, la Secţiunea desen - sculptură, cu lucrarea de grafică Sărmanul Dionis;
           - Premiul special pentru Sculptură în Metal, Expoziţia Internaţională de Arte Vizuale din cadrul Simpozionului A.R.T.E., ediţia I, Organizatori: Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Galeriile World Trade Center Iaşi; Nominalizare - Salonul Profesorilor de Arte Vizuale, ediţia a X -a;
  2012 - Diplomă de excelenţă în cadrul proiectului Feerie de Crăciun - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul Unirii Iaşi, Organizatori: Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi;
           - Diplomă de onoare la Festivalului Internaţional A.R.T.E. (Arte Remedii/terapii Tradiţii Educaţii), ediţia a II -a, Galeriile N. Tonitza şi Cupola, Iaşi;
           - Diplomă de excelenţă şi medalie pentru creativitate artistică - IAŞI - Euro Invent 2012, (European Visual Art Exibition), Forumul Inventatorilor Români, Univ. Al. I. Cuza, Univ. Tehnică G. Asachi, Europe Direct Iaşi, Univ. de Arte G. Enescu, Iaşi.
   


  BIBLIOGRAFIE