CRITICAL REVIEW


BIOGRAPHY


(Sititelec, Bihor, 1915)
 
Academic studies:
1945 – Academia of Belle-Arte, professors Oscar Han and Ion Lucian Murnu, Bucharest.
 


PROJECTS


Group exhibitions:
Annual and local exhibitions.
 
Symposia:
1975 – Clock, Măgura, Buzău.
 
Museums:
 - National Museum of Contemporary Art, Bucharest.
 


BIBLIOGRAPHY


Barbosa, Octavian, Dicționarul artiștilor români contemporani, Editura Meridiane, București, 1976.
Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. II, lit. H-Z, Editura Academiei Române, București, 2011, p. 156.
 
Şerban, Dumitru, Simpozionul de sculptură fenomen al artei
contemporane, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005.
Ţoca, Mircea, Sculptori clujeni, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978.
 
Redlow, Theodor, în Arta, nr. 11, 1984, p. 40.