KELEMEN, Ştefan 
Telefon:

(+40) 0256 460 105
(+40) 0731 455 856
 

Adresă:

Atelier: Str. Craiova, nr. 9, Timișoara
 

Pagină web:

http://uapt.cjtimis.ro/
membri/skelemen
 
COMENTARIU CRITIC


        Ceea ce impresionează în mod deosebit în creaţia sculptorului Ştefan Kelemen este constantul interes pentru valorile circumscrise spaţiului uman. Întâlnirea cu morfologiile şi semnificaţiile umane a dobândit, după ani de statornică frecventare, caracterul unui ritual, dar, fascinaţi de bucuria luării în posesie a formelor umane, nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi de evidenta actualitate a acestor reprezentări. Imaginea omului pe care ne-o prezintă sculptorul vine din câmpul expierenţei cotidiene, dar rădăcinile sale coboară mult în timp, atingând în fantastica lunecare printre veacuri, căutările Renaşterii, şi, în straturi temporale mai profunde, în acelaşi orizont mediteraneean, unde s-a forjat cultul antropocentrist, reprezentările artei neolitice din spaţiul egean.
        La aceast nivel al culturii preistorice - unde şi Brâncuşi îşi afla baza motivelor mitice, izvoarele extremei noutăţi cu care surprindea, la începutul secolului al XX-lea, lumea în neîncetată căutare a noutăţii -, găseşte Ştefan Kelemen temeiul generalităţii, abstracţiunea reprezentărilor, forţa de cuprindere a realităţii umane, care nu are nevoie de puzderia de date descriptive, localizante. Volumul sculpturilor sale este de regulă purificat de detalii, redus la esenţă, la pura expresie. În acest moment, al optimei funcţionări, volumul îşi ia ca aliat lumina, care devine un agent activ, care desăvârşeşte opera de dematerializare, de transparenţă, de pătrundere într-o zonă a metafizicului spre care tinde artistul. Fereastra care astfel se deschide spre sacru este cea care asigură în profunzime actualitatea acestor sculpturi.


Constantin Prut
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Timișoara, 1942)

  Activitate profesională:
  1956 - 1961 - Activităţi practice în domeniul gravurii în oţel;
  1961 - 1963 - Studii în cadrul şcolii tehnice de silvicultură din Timişoara;
  1963 - 1966 - Studii în cadrul Facultăţii de Arte Plastice, Universitatea de Arte și Design, Timişoara;
  1966 - 1970 - Designer - grafică publicitară;
  1970 - 1978 - Gravură şi design bijuterie;
  1978 - 1985 - Designer industrial la I.S.I.M., Timişoara;
  1987 - 1991 - Paralel cu activitatea de bază, participă la restaurarea faţadei Palatului Baroc (Muzeul de Artă) din Piaţa Unirii, Timişoara.

  din 1991 - Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1983 - Expoziţie personală de sculptură la Timişoara;
  2006 - Expoziţie personală, Galeria Helios, Timişoara;
  2011 - Expoziţie personală, Muzeul de Artă, Timişoara.
   
  Expoziții de grup:
  * 1967-2002 - participă la Saloanele Anuale Timişorene precum şi la majoritatea expoziţiilor naţionale de sculptură organizate în Bucureşti, Arad, Reşiţa.
  1982 - Expoziţia artiştilor plastici români, Gera - R.D. Germania;
  1990 - Expoziţia artiştilor plastici timişoreni, Szeged, Ungaria;
  1991 - Osterausstellung CHRISTOPHORUS PRO RO UMAN IA, CH' 91 la Cham, Elveţia, expoziţie grup la Essen - Germania;
  1993 - Kunst aus roumaniaen, expoziţie grup Timişoara, Duisburg, Germania;
  1994 - Temeswarer Kunstlerin Bamberg, Germania;
  1995 - Blick Kontakte, Buren, Germania;
  1996 - Artişti timişoreni la Budapesta, Ungaria;
  2007-2008 - Expoziţie Naţională Itinerantă, România (Arad), Cehia (Pilsen), Ungaria (Pecs), Austria, Croaţia.

  Simpozioane:
  1994 - Tabăra de creaţie „Plein air", Csongrad, Ungaria.

  Lucrări în colecţii şi muzee:
  1980 - Achiziţie în Patrimoniul Naţional, București;
  1998 - Lucrări în Muzeul „Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989";
  2011 - Lucrări în Muzeul de Artă, Timişoara.

  Lucrări monumentale:
  1997 - Monumentul omagial al studenţilor martiri din Decembrie 1989, dezvelit şi sfinţit în Timişoara.
   


  BIBLIOGRAFIE