PĂCURAR, Camil
Telefon:


0748.176.221
 

Pagină web:


www.facebookcamil-pacurar.com
www.facebookpacur.art.com
 

Adresă mail:


pacukmil@yahoo.com
 
COMENTARIU CRITIC


          Cea mai tânără generaţie de sculptori îi numără printre membrii ei pe Camil Păcurar, artist atras de forma minimalistă cu sensuri înscrise în cotidian. Geometrismul construcţiilor pline, cu linii şi unghiuri ferme, este contrariat de acele detalii ce invocă inconsistenţa, prelingerea unei forme pe suprafaţa unei compoziţii bază, solide. Formele geometrice primare, realizate din bronz sau din combinaţia bronzului cu granitul alcătuiesc seriile sale de lucrări non-figurative. Acestora li se ataşază, surprinzător, câte un motiv recognoscibil, desprins din universul prozaic şi conotat prin intervenţia artistică cu semnificaţii noi. 
          Lui Camil Păcurar nu-i este însă străină nici abordarea figurativă a unor personaje ori a unor elemente anatomice asupra cărora planează în mod evident o ironie nedisimulată. Sculptorul experimentează combinaţiile de materiale spre a obţine texturi şi efecte vizuale surprinzătoare. 


Luiza Barcan (2014)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Arad, 1985)

  Studii academice:
  2004 - 2008 - Facultatea de Arte Vizuale, specializarea Sculptură, clasa profesorului Dumitru Şerban, Universitatea de Artă și Design, Timişoara, România.

  Activitate profesională:
  2008 - 2013 - Sculptor turnătorie artistică de bronz.

  Proiecte artistice:
  În 2014 a fost invitat să participe în cadrul proiectului „Romanian Contemporary Art: Benetton Project”.             
                
  din 2014 - Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (Filiala Arad)
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  2000 - Galeria de Artă „Delta”, Arad, România.

  Expoziţii de grup:
  2006, 2007 - Expoziţia tinerilor artişti arădeni, Galeria de Artă „Delta”, Arad, România;
  2007 - Expoziţia studenţilor facultăţii de arte din Timişoara, Galeria de Artă „Delta”, Arad, România;
  2009 - Expoziţia studenţilor facultăţii de arte vizuale din Timişoara,  Galeria „Europe”, Braşov, România;
  2013 - Aradul văzut de artişti, expoziție desfășurată în cadrul Simpozionului de sculptură, grafică și pictură de la Arad, Galeria de Artă „Delta”, Arad, România;
          - Grup 21, Galeria de Artă „Delta”, Arad, România;
          - Bienala de Artă Contemporană Meeting Point, Arad, România;
  2014 - Sculptura azi - 4 Discursuri, Galeria de Artă „Delta”, Arad, România.
   
  Simpozioane/ Workshop-uri:
  2001 - Simpozionul internațional de creație de la Dorobanţi, Arad, România;
  2001, 2002 - Tabăra de sculptură de la Măgura Buzăului, Buzău, România;
  2003 - Simpozionul de sculptură de la Băişoara, Cluj, România;
  2006 - Workshop, Oradea, România;
  2007 - 2009 - Simpozionul internațional de creație de la Dorobanţi, Arad, România;
  2013 - Simpozionul de sculptură, grafică și pictură de la Arad, România.

  Premii şi distincţii: 
  2001 - Premiul special „Ziua adolescentului - Pro Europa”, România;
  2001, 2002 - Premiul întâi, Măgura Buzăului, Buzău, România;
  2003 - Premiul al III-lea, Băişoara, Cluj, România.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Arhivă artist