COMENTARIU CRITIC


       Modelează cu vervă impresionistă şi sensibilitate portrete, capete de expresie, nuduri feminine. Lucrări cu teme precum Gânditorul (gips patinat, Muzeul Național de Artă al României) sau Idee sfărâmată, Sãrutul (marmurã, MNAR) ţin de iconografia simbolistă. Muzeul Naționla de Artă al României mai posedă Nud (bronz), Băiat cu pălărie (bronz) şi Figurina, provenind din fosta colecţie regală.

Ioana Vlasiu
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (1889 - 1923, București)

  Studii academice:
  1911 - Şcoala de Arte Frumoase, profesor Dimitrie Paciurea, Bucureşti.

  1913 - 1916 - Membru al societății Tinerimea Artistică
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1920 - Bucureşti (împreună cu pictorul George Chirovici);
  1969 - Horia Boambă în Colecţia Indra şi Dan Constantinescu, MIAMB, Bucureşti [cat., prefaţă Constantin Gâlcă];
  2005 - Muzeul Militar Naţional, Bucureşti. 

  Expoziții de grup:
  1912 - 1916 - Expoziţia artiştilor în viaţă, Bucureşti;
  1913 -  Asociaţia artistică, Ateneul Român, București;
  1914 - 1916, 1919, 1922 - Tinerimea Artistică;
  1915 - Cenaclul idealist, Ateneul Român, Bucureşti;.
  1919 - Salonul sculptorilor români, Bucureşti.

  Muzee:
   - Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti.

   


  BIBLIOGRAFIE

  Deac, Mircea, 50 de ani de sculptură, OID.ICM, Bucureşti, 2000.
  Enciclopedia română, Editura Minerva, Cluj-Napoca, 1929.
  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească, Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, p.66.
  Vlasiu, Ioana (coord.), Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, lit. A-G, Editura Academiei Române, București, 2011, p. 69.

  Constantin, Meditaţii între portrete. Grafică de Horia Boambă din colecţiile Indra şi Dan Constantin şi ale Muzeului militar naţional, Total Publishing, Bucureşti, 2004.
  Neagu, C. Konig, Destin... Horia Boambă. 1889 - 1923, Oscar Print, Bucureşti 2005.
  Oprea, P., Societăţi artistice bucureştene, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 68. 
  Şotropa, Adriana, Visuri şi himere. Ecouri simboliste în sculptura românească, Compania, Bucureşti, 2009, pp. 60 - 66.

  Igiroşianu, în „Clipa”, 8 iulie 1923.
  Karnabatt, în: „Izbânda”, 4 martie 1922.
  Şirato, în: „Sburătorul”, 31 ian. 1920.
  Tonitza, în: „Avântul”, 28 ian. 1920.