COMENTARIU CRITIC


          Rigoarea şi hazardul sunt extremele atinse de cercetările plastice ale designerului Laurenţiu Ruţă.
Mihai Drişcu (în: „Arta”, nr. 9, 1985)

          (...) breşă întru dialog cu necercetate lumi alternative, obligând formele să depună mărturie despre filmul raţional al materiei.
Livius George Ilea (în: „Tribuna”, nr. 41, 1995)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Biled, Timiş, 1955)

  Studii academice:
  1975 - 1979 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, specializarea Design, Cluj-Napoca, România;
   - Doctorand în Arte Vizuale la Universitatea Naţională de Artă, Bucureşti (titlul tezei: Convertirea dinamică a formelor spaţiale, coordonator prof. univ. dr. Ion Stendl).

  Activitate profesională:
   - Lector la Academia de Artă, Bucureşti, România.

  1980 - 1989 - Membru al Cenaclului Tineretului şi al Atelier 35 al Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Cluj-Napoca, România
  din 1990 - Uniunea Artiştilor Plastici din România, secţia Design, filiala Cluj - Bistriţa
  din 2005 - Atestat în relaţia cu OSIM pentru profesia de consilier PI pentru domeniul „Marci” şi pentru domeniul „Design”
  din 2006 - Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
   


  PROIECTE

  Expoziţii personale:
  2008 - R - atelier deschis, Galeria „Veche”, Cluj-Napoca, România;
  2014 - Laurenţiu Ruţă-Fulger: Sălaşul cristalelor, Galeria „Quadro”, Cluj-Napoca, România.

  Expoziţii de grup (selecţie):
  1980 - Quadrienala artelor decorative, Bucureşti, România;
           - Expoziţia bienală a Cenaclului Tineretului din Cluj, România;
  1982 - Expoziţia tineretului, Atelier 35, Cluj-Napoca, România;
  1982, 1985 - Trienala de Design, Bucureşti, România;
  1984 - Viaţa fără artă, Timişoara, România;
  1984, 1988 - Mobilul fotografia, Oradea, Bihor, România;
  1987 - Tineri artişti şi contemporaneitatea, Timişoara, România;
           - 10 artişti tineri, Zalău, Sălaj, România;
           - Artă şi acţiune, Trondheim, Bergen, Oslo, Norvegia;
           - Design românesc, Berlin, RDG;
  1988 - Bienala tineretului, Atelier 35, Baia Mare, Maramureş, România;
  1989 - Art design, Mail Art Museum, Einbeck, RDG;
  1990 - Salonul naţional de Design, Bucureşti, România;
           - Box, Graz, Austria;
  1991 - Cartea, Bucureşti şi Cluj-Napoca, România;
  1994 - S.O.F.A. Art Event, Nyborg, Danemarca;
  1995 - Street Art Event, Alytus, Lituania;
  2005 - Interferenţe artă-design, Galeria „Artexpo”, Bucureşti, România;
  2008, 2009 - Salonul de artă, Galeria „Apollo”, Bucureşti, România;
  2009 - Salonul Mic, Galeria „Căminul Artei”, Bucureşti, România;
  2010 - Artistul la lucru în România II, Galeria „Apollo”, Bucureşti, România;
           - Arhetipuri (expoziţia concursului de proiecte pentru spaţii publice), Braşov, România.

  Simpozioane:
  1984 - Lazărea, Harghita, România;
  1985 - Roşu Tulcea, România;
  1986 - Performanţa, tabăra de artă plastică şi critică de artă, Sibiu, România;
  1989 - Simpozion de sticlă, Turda, Cluj, România;
  1990 - Design în lemn, curs de vară al Academiei din Graz, Austria;
  1993 - Design pentru transformare, Bucureşti, România.

  Lucrări în colecţii: Marea Britanie, Austria, Danemarca, Franţa, Germania.

  Premii şi distincţii:
  1982 - Premiul pentru concepţie novatoare, Trienala de Design, Sala Dalles, Bucureşti, România;
  1990, 1996 -  Premiul anului pentru design, acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din România;
  2008 - Premiul Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Cluj-Bistriţa, pentru expoziţia personală R, Galeria „Veche”, curator Livius George Ilea, Cluj-Napoca, România;
  2009 - Premiul de expoziţie la Salonul Mic, Galeria „Căminul Artei”, Bucureşti, România.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Arhiva Fundaţiei Culturale META

  Referinţe critice:
  Consilierii în proprietete industrială din România, Editura OSIM, Bucureşti, 2010.
  Guţă, Adrian, Generaţia ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
  Novicov, Ramona, Experimentul în artă, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2008.
  Titu, Alexandra, Experiment în arta românească după 1960, Centrul Soros pentru Artă Contemporană, Bucureşti, 1997.
  Titu, Alexandra, Experimentul în arta românească după 1960, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003.

  Articole:
  Antik, Alexandru, Imagini / unităţi izolate într-un proces fluid, în: „Balkon”, nr. 8, Cluj-Napoca, 2001.
  Buşneag, Olga, Un tânăr designer: Laurenţiu Ruţă, în: „Arta”, 1979.
  Drişcu, Mihai, în: „Arta”, nr. 9, 1985.
  Ilea, Livius George, Deconspirarea formei, în: „Tribuna”, 16-30 sept., 2006.
  Ilea, Livius George, Memoria formei, în: „Tribuna”, 12-18 oct., 1995.
  Ilea, Livius George, R - Laurenţiu Ruţă, în: „Tribuna”, 16-31 oct., 2008.
  Novicov, Ramona, Laurenţiu Ruţă, în: „Vatra”, nr. 2, Târgu-Mureş, 1998.

  Surse web:
  http://unarte.org/respdf/Prof_design_LaurentiuRuta.pdf
  http://artavizuala21.wordpress.com/2014/02/22/laurentiu-ruta-fulger-galeria-quadro/
  http://novicov.wordpress.com/2014/05/28/laurentiu-ruta-fulger-salasul-cristalelor/
  http://www.modernism.ro/2014/02/21/laurentiu-ruta-fulger-galeria-quadro-cluj/