COMENTARIU CRITIC


        Cea mai cuprinzătoare expoziţie este cea din 1990, unde apare matur, spiritual şi plastic, cu un univers animat de ideea „unui spaţiu al împlinirii de soroc”, autentic şi în acelaşi timp marcat de accepţiunea devenirii fiinţei umane în satul arhaic românesc. Dezvăluind sensuri adânci, ocultate sau uitate, Bocu relevă nu numai o lume ancestrală, ci se dezvăluie pe sine în inconfundabila sa spiritualitate. În acest spaţiu al „împlinirii de soroc” totul se desfăşoară cuviincios, înţelept. Sinteza sub semnul organicului îndulceşte discret asprimea contrastelor, conferind pulsaţia vieţii, ridicând imaginea la rangul de emblemă. Opera sa, apărută după experienţele generaţiei explozive ale deceniului şapte (Apostu, Chende, Roman, Maitec) pune accentul pe adâncimea esenţelor, slujindu-se de o adâncă cunoaştere a materialului, fie el lemn sau piatră. Lucrările sale sunt prezente în prestigioase colecţii muzeale din Cluj, Arad, în colecţii particulare din ţară şi stăinătate. Valoroasă, impresionată printr-o cuminţenie poetică, corolar al unui limbaj plastic autentic şi armonios, opera lui Bocu dezvoltă în mod original caracteristici lirice persuasive ale creaţiei sculpturale româneşti.

Alexandra Rus
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Beiuș, 1948)

  Studii academice:
  1966 - 1972 - Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca;
  Profesor la Liceul de Artă, Arad și Cluj-Napoca.
   


  PROIECTE

  Expoziții personale:
  1974, 1976, 1977 - Sala Alfa, Arad;
  1980 - Galeriile Tribuna şi Galeriile Filo, Cluj;
  1990 - Cluj-Napoca.

  Expoziții de grup:
  1973 - Uniunea Artiștilor Plastici, Arad;
  1974 - Iugoslavia;
  1976 - Germania;
  1977 - Ungaria.

  Simpozioane:
  1979 - Conglomerat, Măgura Buzăului.

  Distincţii:
  1970,  1973 - Primăvara studenţească, Bucureşti, Iaşi și Cluj-Napoca.
   


  BIBLIOGRAFIE

  Fundația Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze, Editura META, 2001, 67.