RADU, Adrian Niculae
Telefon:


 
REFERINŢE


Radu Adrian se opreşte prudent în faţa „motivului”. Ocoleşte cu bună ştiinţă înregimentarea stilistică fermă. Îşi apără o libertate de acţiune care să-i permită, ca o justificare a studiului, exploatarea psihologiei modelului, a rigorilor compoziţiei abstracte ori alegoriei literare. Deşi sugerează dezinvoltura jocului ce nu râvneşte să fie privit cu academică exigenţă, ne aflăm în faţa unor autentice lucrări de artă.
                                                                                  Cornel Radu Constantinescu – martie 1971                              
 
 
         Radu Adrian, sub imperiul formaţiei şi al zestrei sale temperamentale, urmăreşte angajarea unui dialog subtil cu spaţiul, înţeles nu doar ca decor, ci ca receptacul sensibil al unui discurs la configuraţia căreia participă şi la care se lasă, la rândul său, animat. Nostalgia ansamblului evocator îl conduc pe artist spre conceperea reliefurilor şi simbolurilor sculpturale din monumentul cu caracter istoric de la Mateiaşi…În funcţie de destinaţia lucrărilor, optează pentru un discurs pur abstract sau narativ evocator. Unitatea stilistică o conferă tratamentului volumului, al formei monolite, cu angajări spaţiale, explorând raportul dintre static şi dinamic, dintre forma plină şi suprafeţele concave, care nu distrug coerenţa volumului. Repertoriul său monumental gravitează între cele două teme principale – coloana şi forma tumulară, tratate în stilizări curbilinii sau prismatice.
                                                                                  Constantin Prut – noiembrie 1992.