DURGHEU, Teodor-Cornel
Telefon:

0744176411, 0259474085

Adresă:

str. Emanuil Gojdu, nr. 9. ap. 8, Oradea, Bihor, 410066

Adresă mail:

ctdurgheu@yahoo.com
REFERINŢE


        Cornel T. Durgheu, pot afirma cu certitudine, este o personalitate proeminentă a învăţământului superior artistic din România, o personalitate marcantă a corpului profesoral din domeniul artelor plastice cu precădere specialitatea sculptură (…) am putut constata importanţa activităţii didactice şi manageriale, rostul şi rolul pe care l-a avut şi îl are prin munca sa în cadrul Facultăţii de Arte Vizuale din Oradea. (…) este o personalitate susţinută de o pregătire profesional-artistică de specialitate, competentă, un dascăl apreciat şi preţuit, un creator de prim rang în sculptura românească contemporană, (…) fiind unul din cei mai preţuiţi sculptori bihoreni.
Prof. univ. dr. Ionică Sbârciu - pictor

        Opera lui Cornel Durgheu este o împlinire reprezentativă, nu doar la nivelul unor bogate realizări ci şi la cel al statuarei româneşti, ce tonifică dragostea de neam şi ţară a acelor ce iubesc identitatea naţională (…).

        Dacă există astăzi în Oradea o instituţie academică serioasă de arte vizuale şi un grup aşa de mare de artişti stabiliţi în Oradea şi Bihor, apreciaţi pretutindeni, aceasta se datoreşte în mare măsură omului, managerului, artistului şi dascălului Cornel T. Durgheu.
Prof. univ. dr. Raoul Şorban

        (...) s-a putut constata excelenta pregătire teoretică şi practică, limbajul specific adecvat, susţinut de o impresionantă modulaţie pedagogică, ce dă posibilitatea artistului profesor să vehiculeze cu uşurinţă ideile elaborate în expuneri teoretice cu studenţii în activitatea la catedră, cât şi în operele proprii atribuite de comanda socială.
Prof. univ. Eugen Gocan - sculptor