HUDUBEŢ, Horia
Pagină web:

http://horiahudubet.ro/
REFERINŢE


        (...)Consider că Horia Hudubeţ este, probabil, unul dintre cei mai tineri reprezentanţi ai postmodernităţii. Ceea ce sculptorul a extras din postmodernism, aidoma unei seve, este caracterul contradictoriu al mişcării, capacitatea acesteia de a problematiza şi de a „orchestra” tensiunea actului creator. Această „punere în scenariu” a pulsiunilor actului creator îmi pare a fi chiar miezul, tema generică a actualului demers al lui Horia Hudubeţ. „Punerea în scenariu” este, în opinia mea, ştiinţa de a povesti. Dar cum să povesteşti atunci când ai hotărât, în calitate de sculptor, să-ţi cantonezi demersul între limitele abstracţiei? Tocmai această dificultate cred că a fost depăşită într-un mod abil de tânărul sculptor. Depăşirea amintitei dificultăţi presupune inteligenţă plastică şi cultură artistică deopotrivă. Caracterizând în puţine cuvinte registrul stilistic configurat de sculptor, aş afirma că acesta asociază sugestii culturale dintre cele mai diverse. Horia Hudubeţ ştie să orchestreze cu dibăcie această diversitate(...).

Cristian-Robert Velescu
Bucureşti, 22 martie 2009