REFERINŢE


Referinţe critice:
Artele plastice în România după 23 august 1944, sub îngrijirea acad. G. Oprescu, autori: Mircea Popescu, Eugen Schileru, Radu Bogdan, Ion Frunzetti, Remus Niculescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1959.
Barbosa, Octavian, Dicţionarul artiştilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
Ciucă, Valentin, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura ART XXI, Iaşi, 2009.
Irimie, C., Dumitrescu, F., Paleolog, A., Arta lemnului la români, Editura Meridiane, Bucureşti, 1975.
Mocanu, Aurelia, Criza clastică, Editura Printech, Bucureşti, 2010.
Svetlov, I., Sovremenaia rumânscaia sculptura, Moskva, 1974.
50 Contemporary Sculptors (introducere de Vasile Drăguţ), Uniunea Artiştilor Plastici, Bucureşti, 1979.

Publicaţii:
Arghir, Anca, în: „Arta”, nr. 8, 1973, p. 15.
Arghir, Anca, în: „Arta”, nr. 3, 1975, pp. 8 - 13.
Drişcu, Mihai, în: „Arta”, nr. 10 - 11, 1981, p. 68.
Guţă, Adrian, în: „Arta”, nr. 4 - 5, 1990, p. 8.
Titu, Alexandra, în: „Arta”, nr. 4 - 5, 1990, p. 2.